İyi Tercüme Bürosu
Fiyat Teklifi Al

Hukuki Tercüme

Hiçbir terminolojik hataya yer vermemek için uzmanlaşmış kişilerle çalışıyoruz.

Hukuki Tercüme2023-01-26T21:46:19+03:00

Hukuki tercüme genel olarak devletle olan hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, hak ve hukuk alanında ya da suç ve ceza bağlamında hak kaybına uğranılmasını engellemek üzere kullanılan çeviri yöntemidir. Genellikle mahkeme kararlarının, kişilerin suçları ve verilecek cezalarının, karşı ülkede var olan haklarımızın korunmasında gerçekleştirilecek prosedürlerin yazılı olduğu belgeler hukuki tercüme yapılarak açığa kavuşturulmaktadır. Hukuk tercümesinde genel olarak hukuk metinleri, belgeler ve bilimsel makaleler çevirinin konusuna girmektedir. Hukuki tercüme uluslararası ilişkilerde en çok kullanılan çeviri türü arasına girmektedir.

Hukuki Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bir metin veya belge için hukuki çeviri yapılacaksa kesinlikle yorumlama yöntemi kullanılmamalıdır. Tercümanın elindeki asıl metin karşı dilin yazı ve konuşma dili, kullanılan jargon ve terimler dikkate alınarak birebir şekilde çevrilmelidir. Hukuki metinlerin yorumlanmamasının nedeni bu metinlerde asla hataya yer verilmemesi gerektiğindendir. İyiTercüme ekibimiz hukuki metinler ve belgelerinizi yine hukuki terim karşılıklarına dikkat ederek aslının birebir çevirisini yapmaktadır. Metne tamamen bağlı kalınarak farklı anlamların çıkarılmasının önüne geçilmektedir. Hukuki tercümenin sağlıklı gerçekleştirilmesi için iki tarafında hukuki jargonunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu anlamda tercüman hem dil bilgisi hem de hukuk bilgisine sahip olmalıdır. Her ülkede uygulanan hukuk sistemi aynı olmadığından ülkelerde uygulanmakta olan hukuk sistemi araştırılmalı ve bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olunmalıdır. Hukukun temel yapı taşını oluşturan tarafsızlık ve adalet kavramları tercüme esnasında da dikkate alınmalıdır. Çevrilen metin tamamen tarafsız, bilgiye dayanan, hukuk metinlerinden yardım alarak hazırlanmış olmalıdır.

Hukuki tercümede, diğer tercümelerden farklı olarak daha ağır bir dil kullanılmaktadır. Burada asıl amaç metinlerin karşılıklı anlaşılması değil, yine hukuk bilgisine sahip karşı tarafın anlamasının kolaylaştırılmasıdır. Örneğin yabancı bir ülkede suç işlemiş kişinin suçu karşılığı verilecek cezanın, uygulanacak prosedürün, kişinin haklarının yazılı olduğu bir mahkeme metninin yine kişinin kendi ülkesinde ki hukukçular tarafından anlayabileceği dilde çevrilmesi hukuki tercüme kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple İyiTercüme ekibimiz, konu hakkında bilgi sahibi, deneyimli ve titizlikle çalışan hem hukuk alanında hem de dil alanında mesleki yeterliliğe sahip tercümanlarla çalışmaktadır.

Hukuki Tercüme Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Tüm devletler kendi içinde belirli bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Ülkeler kendi içinde toplumun düzenini sağlamak ve adaletin dayanağını oluşturmak için belirli hukuk kuralları getirse de bu kurallar uluslararası ilişkilere uygulandığında diğer ülkeye ters düşebilmektedir. Karşılıklı ilişkilerde ortak hukuk ilkelerinin belirlenmesi adına hukuki tercüme bizlere destek olmaktadır. Genellikle bir şirketin veya firmanın uluslararası arenada tanınmasının ve benimsenmesinin sebebi de ortak bir hukuki dil geliştirmiş olmasından ve çoğu ülkenin hukuki yapısına uyum sağlıyor olmasından kaynaklanmaktadır.  Bu bağlamda yapılacak ticari anlaşmaların çoğu da hukuki haklarda bir değişiklik oluşturabileceğinden diğer ülkenin bu kuralları iyi tercüme edilmiş bir metinden anlaması gerekmektedir. Yoksa dönüşü olmayan ve ülkenin hukuk ve adalet sistemine zarar verebilecek bir ticari anlaşma imzalanabilir. Bu sebeple özellikle ticari ilişkilerde profesyonel hukuki tercüme hizmeti kullanılmalı, haklara zarar verilmesinin önüne geçilmelidir.

Hukuki tercüme aynı zamanda yabancı ülkeye çalışmaya giden vatandaşlar arasında da tercih edilmektedir. Çalışmaya gideceği ülkenin konsolosluğuna giderek vize başvurusunda bulunması gereken bireylere anında hukuki tercüme hizmeti sağlanmalıdır. Vize ve pasaport gibi belgelerin doğru ve zamana uygun çevirisi kişilerin çalışma ve yerleşme izinlerinin çıkmasında kolaylık sağlamaktadır.

Hukuki tercüme günümüz dünyasında ithalat ve ihracatla birbirine karşılıklı bağımlı olan ülkeler arasında da sıklıkla kullanılmaktadır. İhracat ve ithalat izin belgelerinin tercümesi, ticari belge ve prosedürlerin yer aldığı metinlerin çevirisi, gerekli yerlerden izin alınması ve ticari ilişkilerde kolaylık sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemize gelen turistlerin de özellikle hukuki tercümeden yararlandıkları gözden kaçmamalıdır. Yine aynı şekilde yurtdışına çıkacak vatandaşlarımıza bu konuda İyiTercüme ailesi olarak destek olmaktayız.

Hukuki tercüme hizmetinden yararlanan müşterilerimize ister kurumsal ister bireysel olsun hızlı ve güvenilir hizmet sunulmakta kişisel bilgilerin gizliliğini büyük önem verilmektedir.

Hangi Belgelerde Hukuki Tercüme Kullanılmaktadır?

Farklı dillerde yazılmış hukuki metinlerin bir başka dile çevrilmesi oldukça zordur. Her ülkenin kendine has hukuk sistemi baz alınarak düzenlenmiş bu metinler karşı ülke de bazen tam karşılığını bulamayabilmektedir. Burada hukuki tercüman yorumlama yönteminden tamamen uzak durarak ve yine hukuki belgelere dayanarak çevirisini en doğru şekilde yapmak zorundadır. Tercümanların derin bir kanun ve hukuk bilgisine sahip olması çevirinin doğruluğunu arttıracaktır. Hukuki tercüme birçok belgede kullanılmakla birlikte örnek olarak göçmenlik belgesini verebiliriz. Göç eden kişi genellikle gideceği ülkenin anadiline hakim olmadığından, karşı ülke tarafından göç edebilmesi için gerekli belgelerin yazılı olduğu metinlerin tam çevrilmesi kişiye kolaylık sağlayacaktır. Mali nitelikli belgelerin çevrilmesinde de hukuki tercümenin tercih edilmesinin nedeni yorumlamadan uzak olması ve tamamen gerçeği yansıtmasıdır. Yine ülke dışına çıkmayı planlayan kişilerin medeni halini gösteren belgeler, evlilik cüzdanları, doğum belgeleri, ölüm belgeleri, eğitim durumunu gösteren lisans veya sertifikalarının çevirisi için hukuki tercüme hizmeti alınması önerilmektedir. Şirket ve işletmelerin yeni çıkardığı ürün için alacakları patent belgelerinde de hukuki tercüme kullanılmaktadır. Bir ülkede suç işleyip başka bir ülkenin vatandaşı olan kişilerin akıbetini içerek mahkeme kararları ve bu kararların yer aldığı metinlerde hukuki tercüman kullanılmaktadır. Hukuki tercüme;

  • Hukuki / Adli Evrak Tercümesi.
  • Avukat / Müvekkil görüşmelerinde sözlü tercüme.
  • Vekalet işlemlerinde yazılı ve sözlü tercüme.
  • Yeminli tercümanlık hizmetleri.
  • İnfaz Kurumları, Avukat / Müvekkil görüşmelerinde sözlü tercüme alanlarında da destek sağlamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Hukukta çeviri yapmak ne demek?2023-01-19T22:25:42+03:00

Hukuki çeviri türleri başlıklarıı çok uzun bir liste olabilir ancak bu listede en çok talep edilenler sözleşme tercümeleri, imza sirküleri, nüfus cüzdanı tercümeleri, gizlilik sözleşmesi tercümeleri, ticari yazışma tercümeleri ve vize belgeleri tercümesidir.

Belgelerin mahkeme işlemlerinde yer alması onları hukuk alanında da resmi belgeler haline getirmekte ve bu resmi belgeler profesyonel tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda hukuki tercüme başlığı altında ele alınmaktadır. Genellikle iki yabancı ülke arasında mahkeme kararları veya kanunların uygulanması için hukuk çevirisi yöntemlerinden yararlanılır.

Yeminli tercüman kendi belgelerini tercüme edebilir mi?2023-01-19T22:24:54+03:00

Hayır. Yemin tercüman kendi belgelerini tercüme edemez. Yani çeviri yapılan belge resmi bir belge olarak başka işlemler için kullanılamayacaktır.

Yeminli tercümanlar kendi belgelerini tercüme ettiklerinde bu belgeler noter tasdikli olamaz. Bu konu Noterler Kanunu’nun 76. maddesine göre kesinlikle yasaktır.

 

Hukuki metin ne demek?2023-01-19T22:23:51+03:00

Her türlü iş sözleşmeleri, lisans belgeleri, yasal sözleşmeler, kimlik kartları, evlilik cüzdanları, Yargıtay kararları, işe alım belgeleri, şirket ana sözleşmesi, beraatler, dilekçeler, senetler, raporlar, vasiyetnameler, mahkeme belgeleri, hükümler, öğrenci belgeleri, kanunlar, yetkiler vekaletname, noter onayları vb. Tüm metinler hukuki metinler arasında sayılmaktadır.

Go to Top