Sözlü ve Yazılı Tercüme

Profesyonel Sözlü ve Yazılı Tercümanlık Hizmeti

Sözlü ve Yazılı Tercüme2023-01-26T21:48:34+03:00

Küreselleşen dünya ile birlikte ulusları aşan insan ilişkileri, dillerin karşılıklı olarak anlaşılması problemini de ortaya çıkarmaktadır. İyiTercüme ekibi sizlere sözlü veya yazılı olarak da karşı dilin anadilinize çevrilmesi ya da anadilin yabancı dile çevrilmesi konusunda yardımcı olmaktadır.

Sözlü Tercüme Nedir?

Sözlü tercüme genellikle iki farklı dilin birbirine çevrilmesi ya da bu iki dilin ortak anlayabileceği bir dile çevrilmesini sağlayan hizmettir. Buradan anlaşılacağı üzere örneğin Türkçeden Almancaya ya da Almancadan Türkçeye şeklinde bir çeviri yapılırken her iki metin ortak dil olan İngilizceye de çevrilebilmektedir. Sözlü çeviri genellikle konuşma veya yazı ile eşzamanlı gerçekleştirildiği için yazılı çeviriye göre daha fazla konsantrasyon ve dikkat gerektirmektedir. Aynı zamanda sözlü tercümanlık yapacak kişinin konuşma yeteneğinin de gelişmiş olması önem arz etmektedir.

Sözlü Tercüme Türleri nelerdir?

Sözlü çeviride birçok tür ve yöntem kullanılmaktadır. İlk olarak bahsedilmek istenen sözlü tercüme türlerinden biri olan ardıl çeviri, herhangi bir konuşmacının, ifade etmek istediği kısa söylem ile aynı anda not tutularak konuşmanın bitmesinin hemen ardından katılımcılara sözlü şekilde çevirinin sunulması yöntemidir. Bu yönteme genellikle katılımcı sayısının az olduğu basın toplantıları, iş yemekleri veya konferansları ve yine iş toplantılarında başvurulmaktadır. Bir diğer sözlü tercüme yöntemi olan eş zamanlı sözlü çeviri ise günlük hayatta genellikle tv programlarında da sık sık rastladığımız konuşmacıyla aynı anda olarak yapılan çeviridir. Bu yöntem aynı zamanda toplantılar ve sempozyumlarda teknolojik cihazlar yardımıyla (mikrofon, kulaklık, kayıt cihazları vb.) da kullanılan ve genellikle hızlı çeviri hizmeti için ekip halinde çalışılması gereken bir yöntemdir. Bir diğer yöntem karşılıklı çeviri ise aynı dili kullanmayan iki kişi arasında adeta bir aracı vazifesi görerek dillerin eş zamanlı olarak çevrilmesi yöntemidir. Genellikle iş yemeklerinde, gezi ve seyahatlerde kişilerin yanında gezinerek detayları onun dilinde kişiye aktarılmasını sağlayan çeviri hizmeti ise refakat çeviridir. Büyük çaplı konferanslarda söylenenlerin gürültü sebebiyle anlaşılmaması sonucu tercümanın kişinin yanında oturarak kısık sesle çeviri hizmeti sunması ise fısıltı çeviridir. Telefon çevirisi ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi gibi daha birçok seçeneği bulunan sözlü çeviri hizmeti İyiTercüme ekibi tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde kaliteli olarak sizlere sunulmaktadır.

Sözlü tercümeye ihtiyaç duyulan alanlar nelerdir?

Sözlü tercümelere genel olarak iş toplantıları, sempozyum ve konferanslar gibi az kalabalık olan ortamlarda, canlı gerçekleştirilen tv programlarında, mahkemelerde veya evlilik öncesi nikah işlemlerinin yapıldığı aşamada, basın açıklamaları ve video konferanslarda ihtiyaç duyulmaktadır.

Yazılı tercüme nedir?

Yazılı tercüme, sözlü tercümelerden farklı olarak genellikle metinlerin yine yazı şeklinde çevrilmesiyle elde edilmektedir. Yazılı tercüme genellikle en fazla kullanılan çeviri yöntemi olmakla birlikte, sözlü çeviri kadar konuşma dili ve telaffuzunun ya da konsantrasyonun gelişmiş olmasını gerektirmez.

Yazılı tercümeye ihtiyaç duyulan alanlar nelerdir?

Karşılıklı bağımlılığın artmasıyla birlikte insan ilişkilerinin de artık uluslararası düzeyde gelişmeye başlamasıyla tercümanlık önemli bir meslek haline gelmiştir. Günümüzde yurtdışıyla da iş birliği içinde bulunan firmaların, iş ortaklıklarının ve şirketlerin sık sık karşı ülkeyle anlaşmaya varma, iletişim kurma, iş şartlarını düzenleme düzenleme konusunda yazılı tercüme hizmetine ihtiyaç duydukları açıktır. Yazılı tercüme hizmeti, profesyonel ekibimiz tarafından mesleğinde uzmanlaşmış ve güvenilir kişiler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Karşılıklı iş ilişkilerinin hızlı ve etkili ilerlemesi adına İyiTercüme ekibimiz, şirket anlaşma ve sözleşmelerinizin, tanıtım broşürleri ve katalogların, marka ve reklam bilgilerinin, toplantı ve kongre bilgilerinin, iş seyahati raporu ve sonuçlarının, faturalar gelir ve gider özetleri ve yıllık bilançolar gibi daha birçok alanda yazılı belgenin çevirisini yapmaktadır. Yapılan çeviriler tarafınıza yazılı bir doküman halinde, dil bilgisi kurallarına özen gösterilmiş şekilde sunulmaktadır. Çevirilerde her zaman iş hayatında kullanılan terim ve jargonlara dikkat edilmektedir. Artık kullanımda olmayan ya da kullanım alanı ve anlamı değişen terimler özenle yabancı dile aktarılmaktadır. Yazılı tercümelerde de metin ve belgelerde bulunan kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasına büyük önem verilmekte, bu bilgiler asla diğer kurum veya firmalarla paylaşılmamaktadır. Ekibimiz sadece firma ve şirketlere değil aynı zamanda bireysel müşterilere de hizmet sunmaktadır. Bireysel müşterilerimizin ihtiyacına uygun olarak, bize ibraz edecekleri belgeleri hızlı bir şekilde çevirerek teslim etmekteyiz. Çeviri yaparken belgelerin hangi alan veya kurumda kullanılacağına dikkat edilmekte çeviriler bu alana uygun bir hitap şeklinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Sözlü çeviri yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir?2023-01-19T22:17:15+03:00

Sözlü çeviride dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri telaffuz, dil bilgisi ve üsluba hâkim olunmasıdır. İyi bir çevirmen için ön koşul, hedef ve kaynak dillerde anadili düzeyinde yeterliliktir.

Konuşma diline hâkim olmak aynı zamanda deyimleri, atasözlerini, iğnelemeleri ve argoları tanımak anlamına da gelir. Ancak bu şekilde bu dilde konuşulan tüm kelimeleri doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. Tercümanlar her iki dilin grameri, noktalama işaretleri ve imla kurallarına hâkim olmalıdır.

Çevirmenler kendi ana dillerinde mükemmel derecede akıcı olsalar bile, dilbilgisi ve noktalama işaretlerindeki kusurlar kötü çevirilere yol açabilir. Bundan sonra öğrendiğiniz dili sürekli geliştirmeye odaklanmalısınız.

Böylece hem kaynak hem de hedef dilin kültürüne, gelenek ve göreneklerine hatta atasözü ve deyimlerine hâkim olunmaktadır.

Anlık çeviri yapan kişiye ne denir?2023-01-19T22:17:43+03:00

Anlık çeviri simultane çeviri olarak da adlandırılmaktadır. Sözlü çeviri yöntemlerinden olan anlık çeviriyi yapan kişilere tercüman denilmektedir. İki dil arasında sözlü ve anlık iletişime simultane çeviri denir ve bu işi profesyonelce yapan kişiye simultane tercüman/anlık çevirmen de denir.

Simültane çeviri, en hızlı ve en doğru çeviriyi en kısa sürede sağlamayı amaçlar ve bu nedenle birçok uluslararası konferans, iş toplantısı ve sempozyumlar için tercih edilir.

Sözlü çeviri türleri nelerdir?2023-01-19T21:53:04+03:00

Sözlü çeviri türleri; ardıl çeviri, eş zamanlı çeviri (simultane), karşılıklı çeviri (eşlikli), refakat çeviri ve fısıltı çeviri olmak üzere 5’e ayrılmaktadır. Ardıl çeviri her konuşmacının anlatmak istediği sade anlatımla birlikte notlar alınarak konuşmanın hemen ardından katılımcılara sözlü çeviri sunma yöntemidir. Simültane tercüme, televizyon programlarında olduğu gibi günlük hayatta sıklıkla gördüğünüz bir konuşmacı ile simültane tercümedir. Karşılıklı tercüme, aynı dili konuşmayan ve aynı anda dilleri tercüme eden iki kişi arasında aracılık yapma yöntemidir. Eşlikli çeviri, genellikle iş yemeklerinde, gezilerde ve gezilerde insanlarla birlikte dolaşarak kişinin dilinde ayrıntıları sağlayan bir çeviri hizmetidir. Fısıltı tercümede tercüman kişinin yanında oturur ve kalabalık bir toplantıda gürültü anlaşılmaz olduğu için alçak sesle tercüme hizmetini sağlar.

Go to Top