Yeminli Tercüme

Yeminli tercüman kaşesi ve imzalı olarak uygun fiyata teslimat

Yeminli Tercüme2023-01-26T21:49:21+03:00

Bazı iş alanları veya kuruluşlar, çeviri işlemlerinin güvenilir olması açısından mutlaka yeminli tercümanlar tarafından yapılmasını ve noter onaylı olmasını talep etmektedir. İyiTercüme ailesi yeminli tercüme hizmetiyle birlikte Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı Cumhuriyet başsavcıları tarafından yetkilendirilen yeminli tercümanlar ile çalışmakta, belgelerin çevrilen dildeki güvenilirliğini resmi olarak onaylı statüye getirmektedir.

Yeminli Tercüman nedir? Görev ve sorumlulukları nelerdir?

Yeminli tercümanlar çoğunlukla üniversitelerin Mütercim ve Tercümanlık – Dil Bilimi (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği vb.) bölümlerinden mezun olmuş, dil bilgisi ve alanındaki dili konuşma ve tercüme etmede profesyonelleşmiş kişilerden oluşmaktadır. Belli bir mesleki yetkinliğe ulaşan tercümanlar, noterler tarafından çevirdiği metinlerin altına kaşe basma yetkisi verildiğinde Yeminli Tercüman statüsüne ulaşmaktadır. Yeminli tercüman statüsüne ulaşan tercümanlar noter huzurunda, noterin onayını aldıktan sonra mesleki yeminlerini ederek göreve başlayabilirler.

Yeminli tercümanlar belirli bir firma, kurum ya da şirket adına çalışmaz. Mesleğini devlet adına icra eder ve onayladığı bütün çeviri belge ve metinleri resmileştirme özelliğine sahiptir. Yeminli tercümanlıkta ana dil hariç bilinen diğer dilinde dil bilgisi kurallarına da dikkat edilmekte, sadece konuşma dilinin değil yazı dilinin de kurallarına dikkat edilmektedir.

Yeminli tercümanlar ilk olarak belge veya metni kendisinden istenilen dile çevirir. Asıl metinde yer alan kavramsal terim ve ifadeleri günümüzde kullanılan anlamına göre yorumlayarak tercümesini sağlar. Herhangi bir yanlışlığa neden olamamak adına asıl metinde yer alan özellikle tarih, tutar, istatistikler gibi sayısal ifadeleri çeviri metinle tekrar karşılaştırır. Tüm bunlar yapılırken kişilerin, firma ve şirketlerin, kurumların kişisel bilgileri gizli tutulur kimseyle paylaşılmaz ve raporlanmaz. Çevrilen metnin son hali altına atacağı kaşeyle birlikte resmi bir belge hale gelir. Kişisel bilgilerin gizli tutulması yeminli tercümanların sorumluluğu niteliğindedir.

Yeminli Tercüme/Tercüman Kapsamına Giren Belgeler Nelerdir?

Noter onaylı yeminli çevirilere genellikler devletler ve büyük uluslararası kuruluşlar başvurmaktadır. Bunun sebebi kesinlikle hata yapılmaması gerektiği, bilgilerin gizli tutulmasının istenmesi ve belgelerin güvenilir olmasının sağlanmasıdır. Bu konuda zaten yeminli tercümanlar ana dilleri hariç bildikleri diğer yabancı dilde profesyonelleşmiş, bu yetkinliğini de noter tarafından onaylatmış devlet ve devletin resmi organlarına adına çalışan güvenilir kişilerdir. Buradan hareketler resmi bir evrak için çeviri hizmeti almak istiyorsanız, İyiTercüme ailesinin yeminli tercüman hizmetinden yararlanabilirsiniz. Yeminli tercüman kapsamına girecek belgeler:

  • Firmaların kuruluş ve sözleşme belgeleri,
  • İkametgah kaydı veya yerleşim yeri kayıtları,
  • Mahkeme veya savcılık evrakları,
  • Yurtdışıyla ticari ilişki içinde olan şirket veya firmaların tüzükleri, kuruluş ve anlaşma metinleri,
  • Yurt dışında eğitim almış ya da alacak kişilerin akademik belgeleri (Diploma, transkript, yüksek lisans, doktora vb. belgeler),
  • Yurt dışında yaşayacak, evlenecek veya çalışacak kişilerin ilgili ülke tarafından istenen belgeleri.

Yeminli Tercüme Neden Tercih Edilir?

Yeminli Tercüme ekibimiz çoğunlukla yurtdışına çıkma niyetinde olan vatandaşların, yabancı ülkeye ibraz edecekleri belgelerin çevirisine sizlere destek olmak için çalışmaktadır. Örneğin yabancı ülke tarafından istenen sağlık raporlarının, medeni hali gösteren evlilik veya bekarlık belgelerinin, nüfus ve aile cüzdanları, ikametgah belgeleri, doğum yada ölüm belgeleri, ehliyet, ruhsat ve trafik sicili belgeleri, vize veya pasaportlar gibi birçok belgenin çevrilip resmileştirilmesinde sizlere kolaylık sağlamaktadır. Zaten yeminli tercümanlar tarafından kaşe basılmamış bu gibi belgeleri yabancı ülkeler geçerli kabul etmeyecekler sizden mutlaka resmileşmiş belgelerle gelmenizi talep edeceklerdir. Tercümanlarımızın yeminli olup olmadığını çeviriden sonra size iletilecek olan belge ile kontrol edebilirsiniz. Belgenin sağ üst köşesinde bulunan tercüman adı soyadı, bağlı olduğu tercümanlık bürosu, ıslak imzası ve kaşesi sayesinde tercümanımızın tüm mesleki özgeçmişine ulaşabilirsiniz. Belgelerin üstünde bulunan bu kaşe ve ıslak imza belgenin resmi ve yeminli tercüman tarafından onaylı olduğunu göstermektedir, bu belgelerin yabancı ülkeye sunulması sonucu hiçbir ülke size belgenin sahteliğinden ya da geçersizliğinden bahsedemeyecektir.

Resmi bir belge için çeviri yapılması isteniyorsa, alınacak hizmet mutlaka yeminli tercüme olmalıdır. Çeviri ne kadar doğru yapılırsa yapılsın, çeviri sonrası yeminli tercüme tarafından basılan kaşe olmadıkça belgeniz resmi bir belge olarak sayılmayacaktır. Belgeleriniz gidilen ve ibraz edilen her ülkede geçerli ve resmi bir belge sayılmasını ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem verilmesini istiyorsanız İyiTercüme hizmetlerimiz kategorisinden yeminli tercüme seçeneğini tercih etmeniz sizin için en uygunu olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Yeminli tercümede noter onayı gerekli mi?2023-01-19T22:18:14+03:00

Bir tercümenin resmi sayılabilmesi için sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılması yetmez. Aynı zamanda yeminli tercüman tarafından yapılan çevirinin noter tarafından tasdik (onay) edilmesi gerekmektedir.

Yeminli tercümenin beyan edilebilmesi için noter tasdikli olması gerekir. Bu nedenle tercümeler noter tasdiksiz yeminle yapılamaz. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme, tercümeyi yeminli veya noter tasdikli tercüme yapmaz.

Noterin tercümeyi onaylayabilmesi için tercümanın noterden yeminli beyanı olması gerekir. (Tercümanın noter huzurunda noter tasdikli tercüme yapacağına dair yemini.) Bu nedenle yukarıda da belirttiğimiz gibi yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme aynı şeydir.

Yeminli tercüman olunca ne olur?2023-01-19T21:49:44+03:00

Yeminli tercüman, resmi belgeleri herhangi bir dile tercüme edebilen noter tasdikli tercümandır. Yeminli tercüman resmi belgeleri çevirir. Bu çeviri süreci normal çeviriden farklıdır. Yeminli tercüman değilseniz tercümeniz resmi belge sayılmaz. Yeminli tercüman, resmi bir belgenin tercümesini yaptıktan sonra belgenin içeriğinin hedef dile doğru bir şekilde çevrildiğini imza ve kaşesi ile teyit eder ve belgenin sorumluluğunu üstlenir. Tercüme edilen belgede sorun olması durumunda tüm sorumluluk yeminli tercümana ait olur.

Yeminli tercümenin ücreti ne kadar?2023-01-19T21:23:10+03:00

Yeminli tercüme fiyatları belgelerin tercümesinin yapılmasının ardından noter tarafından onaylanması için 250-300 TL arasında ücret alınmasını gerektirir. Bu nedenle standart çeviri hizmetine kıyasla yeminli tercüme ücretleri daha fazla olabilmektedir. Yapılan çeviri hizmeti içine noter onayı da eklenerek yeminli tercüme hizmeti hesaplanmaktadır. Genellikle sayfa sayısı üzerinden alınan yeminli tercüme hizmeti toplam fiyatı, 1000 karakterli bir sayfa için 350 ila 500 TL arasında değişmektedir.

Go to Top