Danışmanlık, belirli bir alanda uzmanlaşmış bir veya birden fazla kişinin bilgi ve becerilerini, tanımlanmış bir görev tanımına göre çalıştıkları kuruluşa aktarma görevidir. Danışman olarak çalışacak kişilerin iş tanımında belirtilen alanlarda deneyimli ve uzman olması önemlidir.

Danışmanların sahip olduğu bilgi birikimi, hizmet verdiği kuruluşlardan farklı, yenilikçi ve o kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Beklentiler dikkate alınmalı ve bulgular onlara yol gösterecek stratejiler geliştirmek için onlarla paylaşılmalıdır.