Her türlü iş sözleşmeleri, lisans belgeleri, yasal sözleşmeler, kimlik kartları, evlilik cüzdanları, Yargıtay kararları, işe alım belgeleri, şirket ana sözleşmesi, beraatler, dilekçeler, senetler, raporlar, vasiyetnameler, mahkeme belgeleri, hükümler, öğrenci belgeleri, kanunlar, yetkiler vekaletname, noter onayları vb. Tüm metinler hukuki metinler arasında sayılmaktadır.