Hukuki çeviri türleri başlıklarıı çok uzun bir liste olabilir ancak bu listede en çok talep edilenler sözleşme tercümeleri, imza sirküleri, nüfus cüzdanı tercümeleri, gizlilik sözleşmesi tercümeleri, ticari yazışma tercümeleri ve vize belgeleri tercümesidir.

Belgelerin mahkeme işlemlerinde yer alması onları hukuk alanında da resmi belgeler haline getirmekte ve bu resmi belgeler profesyonel tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda hukuki tercüme başlığı altında ele alınmaktadır. Genellikle iki yabancı ülke arasında mahkeme kararları veya kanunların uygulanması için hukuk çevirisi yöntemlerinden yararlanılır.