Genellikle tercüman ve mütercim aynı anda kullanılsa da yazılı tercüme yapanlara mütercim denmesi daha doğru olacaktır. Herhangi bir yazılı belge veya metnin yabancı dil karşılığının yine yazılı olarak yansıtılması işini mütercimler yapmaktadır.

Çeviri hizmeti sözlü tercümeler ve yazılı tercümeler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Yazılı iletişim söz konusu olduğunda “mütercim”, sözlü iletişim söz konusu olduğunda ise “tercüman” olarak adlandırılır. Ancak bugün, her iki grup da genellikle tercüman veya çevirmen olarak anılıyor.