Yazılı tercümanlıkta tercümanlar genellikle resmi, edebi, hukuki, teknik ve ticari metin ve belgeleri yine hedef dilde yazılı olarak karşı çevirisinin oluşturularak aktarılması işlemidir. Yazılı tercümanlıkta çeviriler sözlü değil yine bir metin/belge haline getirilerek aktarılmaktadır.

Genellikle mahkeme kararları, pasaport, doğum ve ölüm belgeleri, ikametgâh evrakları, sözleşme metinleri için yazılı tercümanlık hizmeti alınmaktadır. Yazılı tercümanlık hizmetinde hata yapılması oranı daha düşüktür. Sözlü çeviri gibi anlık tercüme yapılmadığından kontrol edilmesi kolaydır.