Hayır. Yemin tercüman kendi belgelerini tercüme edemez. Yani çeviri yapılan belge resmi bir belge olarak başka işlemler için kullanılamayacaktır.

Yeminli tercümanlar kendi belgelerini tercüme ettiklerinde bu belgeler noter tasdikli olamaz. Bu konu Noterler Kanunu’nun 76. maddesine göre kesinlikle yasaktır.