Online çeviri hizmeti eğer sözlü olarak sunuluyorsa kelime sayısı hesaplamak oldukça zor olacaktır. Bu nedenle genellikle gün/saat hesabı yapılarak çeviri ücreti hesaplanmaktadır. Tercüme sektöründe birim fiyatlar kelime başına TL veya 1000 karakter (karakter) olarak belirlenir.

Yaygın kullanım “…TL/1000 karakter” şeklindedir. Sözlü tercüme için ücret günlük veya saatlik TL olarak belirlenir. Boşluksuz 1.000 karakter bir sayfa olarak sayılır. Boşluksuz 1.000 karakterden az bir iş bir sayfa olarak kabul edilir. Tercüme hizmetleri için nihai fiyat, 1000 karakter başına birim fiyat ile çarpılarak hesaplanır. Tercüme sektöründe KDV oranı %18 olduğu için bu tutara KDV eklenecektir.