Bir tercümenin resmi sayılabilmesi için sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılması yetmez. Aynı zamanda yeminli tercüman tarafından yapılan çevirinin noter tarafından tasdik (onay) edilmesi gerekmektedir.

Yeminli tercümenin beyan edilebilmesi için noter tasdikli olması gerekir. Bu nedenle tercümeler noter tasdiksiz yeminle yapılamaz. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme, tercümeyi yeminli veya noter tasdikli tercüme yapmaz.

Noterin tercümeyi onaylayabilmesi için tercümanın noterden yeminli beyanı olması gerekir. (Tercümanın noter huzurunda noter tasdikli tercüme yapacağına dair yemini.) Bu nedenle yukarıda da belirttiğimiz gibi yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme aynı şeydir.