Noter onaylı tercümanlar üniversitelerin Mütercimlik Tercümanlık ya da herhangi bir yabancı dil bölümünden mezun olmalıdır. Yeminli tercümanlara noter tarafından resmi evrakları tercüme etme ve altına kaşe basma yetkisi verilmesiyle birlikte noter onaylı tercüme hizmeti sunabilmektedir. Belge veya metinlerin altına basılan bu kaşe çevirisi yapılan belgenin resmi bir statü kazınmasını sağlamaktadır.

Noter Onaylı Tercüme Hizmeti | Sakarya

Noter Onaylı Tercüme Hizmeti | Sakarya

Noter yeminli tercümanların bu mesleği icra edebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı bir noterlikte mesleki yemin etmesi gerekmektedir. (Tercümanlık Yapabilecekler İle Tercüme İşlemleri Hak.Birleştirilmiş 23 Sayılı Genelge için tıklayınız.) Hukuk mahkemeleri kanununa göre hareket edeceğine ve mesleğini tüm dürüstlüğüyle sürdüreceğine dair edilen bu yemin ile noter onaylı tercüme yapabilmektedir. Peki noter onaylı bir tercüme hizmeti almadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir? Birlikte inceleyelim:

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüme arasında bir fark var mıdır?

Noter onaylı tercüme, yeminli tercüme hatta tasdikli tercüme kavramlarının hepsi aynı anlama gelmektedir. Bir belge önce noter huzurunda yemin etmiş bir tercüman tarafından çevrilir. Daha sonra çeviri metnin altı imzalanır ve en son noter tarafından kaşelenir. Böylece belge resmi bir statü kazanır.

Yeminli tercüman zaten notere bu mesleği icra etmek için gerekli tüm belgelerini sunmuş ve devlet adına çalışacağına yemin etmiş kişidir. Mesleki yeterliliğe, dil bilgisine, hukuk kurallarına hâkim tercümanlar tarafından noter onaylı tercüme hizmeti yapılabilir. Yetkisi olmayan kimse bu çeviri hizmetini icra edemez.

Noter onaylı tercüme hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken ilk husus mesleği yapmaya yetkisinin olup olmadığıdır. İkinci olarak da tercüman hangi notere bağlı olarak yemin etmişse belgelerin de o noterlik tarafından kaşelenmiş olması gerekmektedir.

Yeminli tercümenin ayrıca noterde onaylatılması gerekir mi?

Tercümanların, yeminli tercüman olarak anılması için ilk önce bir noter huzurunda yemin etmesi gerekmektedir. Noter tarafından yemini geçersiz sayılmış bir tercüman asla yeminli tercüman olarak mesleğini sürdürememektedir. Elinizdeki belgenin bir yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ise tek başına noter onaylı ve resmileşmiş bir tercüme belgesi haline dönüştürmez. Belgenin ayrıca yeminli tercümanlar tarafından bağlı oldukları notere onaylatılması gerekmektedir.

Yeminli tercüman ile yeminli mütercim aynı anlama mı gelir?

Tercüman hem sözlü hem de yazılı belgelerin çevirisini yapabilen kişilere denilmektedir. Mütercimler ise daha çok yazılı belgelerin hedef dile yine yazılı şekilde çevirisini yapmaktadır. Sözlü çeviri türleri genellikle tercümanlar tarafından yapılırken, noter huzurunda yemin etmiş bir kişinin sözlü çeviri yapması ise yeminli tercüme olarak adlandırılır.

Yeminli tercüme hizmeti için nerelere başvurabilirim?

Resmî belgelerinizin doğruluğunun kanıtlanması açısından bir yeminli tercümana ihtiyacınız olabilir. Noter binalarının çoğunda yeminli tercümanlar da bulunmaktadır. Ancak müracaat ettiğiniz noterde bir yeminli tercüman bulunmuyorsa kurumsal bir tercümanlık bürosundan yardım almanız gerekecektir. Noter binasına ek yakın tercümanlık bürosunun tercih edilmesi size zaman kazandıracaktır. Zaten yeminli tercümanlar yemin ettiği noter binalarının yakınlarındaki bürolarda mesleklerini icra etmeyi tercih etmektedir. Yeminli tercümenizi yaptırdıktan sonra noterden onay alınması için geçirilecek zaman bazen uzayabilir.  Zaman kazanılması açısından noterliğe yakın tercüme bürolarının tercih edilmesi gereklidir.

Hangi belgeler için yeminli tercüman hizmeti alabilirim?

Yeminli tercüme hizmeti genellikle yabancı devletlere, resmi kurum ve kuruluşlara teslim edilecek belgelerin çevirisinde kullanılmaktadır. Kendi devlet sınırlarınız içinde resmi olarak kullanabileceğiniz belgelerin yabancı dildeki karşılığının da onaylanmış olması için yeminli tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yeminli tercümanlar tarafından çevrilebilecek belgeler;

  • Pasaport ve vize kartları,
  • Öğrenci diploması ve transkip belgeleri,
  • Nüfus kâğıdı ve ikâmetgah belgeleri,
  • Doğum ve ölüm belgeleri,
  • Yurtdışı bursu ve okul kayıtları için gerekli belgeler,
  • Şirket/firma kuruluş, sözleşme ve iş ortaklığı belgeleri,
  • Mahkeme kararları veya savcılık işlemlerine ait belgeler,
  • Evlenme ve oturma izni gibi belgelerin çevirisinde mutlaka yeminli tercümanlardan hizmet alınması gerekmektedir.

Yeminli tercümanlar Apostil onayı yaptırabilir mi?

Eğer bir tercümanlık bürosundan apostil onayı talep edilmediyse kişi noter onaylı belgeyi kendisi valiliklere veya kaymakamlıklara götürmelidir. Apostil onay sadece ikâmetgah adresine bağlı valiliklerden veya kaymakamlıklardan alınabilmektedir. Resmi evrağın yurtdışında da geçerli olabilmesi için sadece yeminli tercümanlar tarafından çevrilmesi yeterli olmamaktadır. Alınan ıslak imzalı noter onaylı belgenin ayrıca apostil onaylı olması gerekmektedir.

İyiTercüme tercümanlık bürosu sizi tüm bu resmi prosedürlerden kurtarmak adına titizlikle çalışmaktadır. Bize müracaat ederek teslim edeceğiniz resmî belgelerinizi yeminli tercümanlar tarafından çevirip noterce onaylatılır. İlgili valilik/kaymakamlıklardan apostil onayı alınarak belgeler size teslim edilir. İyiTercüme ile hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz.

Tercüme yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz. Hemen tıklayın.